میانترم درس مقدمات تکنولوژی آموزشی استاد چکشیان ازبخش اول و دوم در روز چهارشنبه 23/2/94 ساعت 14:15 برگزار می گردد.تاريخ : چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:27 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان پایان ترم آزمایشگاه ریزپردازنده مدرس: جناب آقای ماشاا... میرعالی یکشنبه 20/2/94 ساعت 15 برگزار می شود. 

 

امتحان پایان ترم آزمایشگاه معماری کامپیوتر مدرس: جناب آقای ماشاا... میرعالی یکشنبه 20/2/94 ساعت 13 برگزار می شود.تاريخ : چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:38 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان درس معرفت شناسی استاد هارونی تاریخ 29/2/94 فصل های 1 تا 4 ساعت 14 برگزار می شود.تاريخ : چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:29 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان میانترم حسابداری میانه 1  استادشیرزاد چهارشنبه 23/2/94 ساعت 16 برگزار می گردد.تاريخ : چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:26 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان میان ترم درس کاربرد ازمونهای روانی استاد بهروزیان  

در تاریخ 30 اردیبهشت ساعت 11بر گزار می شود.تاريخ : سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 11:45 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
کلاس امار استنباطی استاد پاک نژاد در تاریخ شنبه 19 اردیبهشت برگزار نمی گردد.تاريخ : سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 9:30 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
میان ترم درس امارو احتمالات دوشنبه 21/2/94ساعت 14 فصل 1-4  

استاد شیرین جانیتاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:0 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان ترجمه شفایی(1) دوشنبه 28/2/94 ساعت 10تاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 12:57 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
مهندسی کامپیوتر گرایشنرم افزار و فیزیک  

چهار شنبه 23/2/94 ساعت 15-18 

استاد شریفیانتاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 12:20 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (شیمیو برنامه نویسی) 

چهارشنبه 23/2/94ساعت10-13  

استاد شریفیانتاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 12:18 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
میانن ترم درس زبان تخصصی (کامپیوتر) 

چهار شنبه ساعت13-15 استاد شریفیانتاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 12:15 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
میان ترم درس شیمی1 

چهارشنبه 23/2/94 ساعت 10-12 استاد رحیمیتاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 12:13 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
یکشنبه 20/2/94 ساعت 14.30 استاد پاپیتاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 10:18 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
میان ترم درس فیزیک پایه (1 )20/2/94 ساعت 10-12 

استاد زینب لرستانیتاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 10:15 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
زمان ارائه درس سمینار درمسائل روان شناسی برای دانشجویانی که موضوعات خودرا انتخاب کرده اند روز شنبه 2/3/94 ساعت 9 صبح است. این تاریخ تغییرنخواهدکرد.   استاداکبریتاريخ : یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:26 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
جبرانی درس فناوری2(ب علت تعطیلات رسمی) 

روز سه شنبه 8/2/94 ساعت 10-12 

روز سه شنبه 15/2/94 ساعت 10-12تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:13 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
(تستی تشریی) میان ترم سه شنبه (22/2/94)ساعت 11-13 فصلهای 5/6/7تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:9 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
میان ترم درس فناوری 2 سه شنبه (22/2/94)ساعت 10-12 فصلهای پ12/13/14 (تستی)تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 13:5 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
اوا شناسی دوشنبه ها 10-12 تاریخ 7/2/94تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 12:1 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
ادبیات تطبیقی شنبه ها 12-14 تاریخ از 12/2/94تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 12:0 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 11:58 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
متون نظم معاصر(1) سه شنبه 8-12تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 11:58 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
میان ترم در رشد1 مربوط ب استاده رضا زاده (زمان 21/2/94) ساعت 11صب تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 10:11 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
کلاس آزمایشگاه فیزیک 1 برای تمامی رشته ها دوشنبه ها ساعت 14-12 برگزار می شود.تاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:12 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان آزمایشگاه سیستم عامل 19 اردیبهشت به صورت عملی از سیستم عامل های ubuntu و windows8.1 می باشد. 

زمان تحویل تحقیقات دانشجویان نیز همان روز می باشد.تاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 10:16 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
تاریخ امتحانات دروس خانم شیرین زرعی:  

امتحان ترجمه شفاهی 3 تاریخ 13 و 14 اردیبهشت ساعت 8 صبح 

امتحان ترجمه شفاهی 2 تاریخ 20 و 21 اردیبهشت ساعت 8 صبح 

امتحان دستور نگارش 2 تاریخ  14  اردیبهشت ساعت 12 

امتحان زبان عمومی تمامی رشته ها درس 1 تا 4 تاریخ 15 اردیبهشت ساعت 9:30 صبح 

امتحان نگارش پیشرفته تاریخ 15 اردیبهشت ساعت 10:30 صبح 

امتحان ترجمه شفاهی 1 تاریخ 27 اردیبهشت ساعت 10 صبحتاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 8:42 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: کلاس توجیهی درس سمینار  رشته روانشناسی استاد اکبری چهارشنبه 9 اردیبهشت ساعت 10 برگزار می گردد.

توجه : آزمون آزمایشگاه درس آبیاری عمومی استاد عسکری تاریخ 19 اردیبهشت ساعت 8 از سه فصل اول کتاب 

توجه: آزمون میانترم درس آبیاری عمومی استاد عسکری تاریخ 23اردیبهشت ساعت 8 از فصل 4 تا فصل 6 کتاب  

توجه: درس تجارت بین الملل محصولات کشاورزی 6اردیبهشت ساعت 14 از اول تا صفحه 115 

توجه : تاریخ امتحانات میانترم استاد ابوماهیگیر 23 اردیبهشت بلاغت قرآن 1 تا صفحه 69 -  14اردیبهشت تاریخ حدیث تا تدوین حدیث در شیعه--- 19 اردیبهشت تفسیر ترتیبی1 سوره یوسف و رعد-------22 اردیبهشت جوامع حدیثی تا صفحه 137تاريخ : دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ | 13:59 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: میانترم درس"مدیریت مالی 2 " استاد " دادوند " 5فصل اول کتاب تستی, تشریحی سه شنبه 15/2/94  ساعت 16 برگزارمیگردد...

توجه : کلاسهای شنبه و یکشنبه 29و 30 فروردین  استاد فرهانی برگزار نمی گردد. 

توجه: مکان برگزاری کلاسهای تربیت بدنی و ورزش1 در همین دانشگاه (پیام نور اندیمشک) برگزار می گردد. 

توجه : کلاسهای استاد پاپی درس تفسیر موضوعی قرآن (عمومی) یکشنبه فردا 30فروردین برگزار نمیگردد و کلاس جبرانی آنها چهار شنبه 2 اردیبهشت در همان ساعات برگزار می گردد. 

توجه: برنامه جدید و تغییر یافته روانشناسی احساس وادراک شنبه 5 اردیبهشت ساعت 14:30و درس روانشناسی فیزیولوژیک شنبه 5 اردیبهشت ساعت 16 می باشد 

توجه: میانترم درس آمار استنباطی استاد پاک نزاد برای روانشناسی و علوم تربیتی ساعت 11:30روز شنبه 5اردیبهشت از سه فصل اول 

توجه: تاریخ امتحان میانترم حسابرسی1 به 6 اردیبهشت و امتحان میانترم میانه 1 به 12 اردیبهشت تغییر یافت  

توجه :آزمون میانترم درس مبانی جامعه شناسی استاد شمس آبادی 6 اردیبهشت ساعت 14 

توجه :آزمون میانترم درس ارزیابی اراضی  استاد رئیسی زاده  20 اردیبهشت ساعت 8 از دوفصل اول 

توجه:کلاس مبانی روز تحقیق استاد ترابی فردا سه شنبه 1 اردیبهشت تشکیل نمی گردد. 

توجه: امتحان پایان ترم در آزمایشگاه سیستم عامل 19اردیبهشت  ساعت 11  استاد صالحی موضوع کینوکس  و ویندوز 1/8تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 15:34 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه:  میانترم درس " شبکه کامپیوتری 1" استاد " کشفی " سه شنبه 8/2/94 ساعت 14 کل کتاب برگزارمیگردد...تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 14:36 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
اطلاعیه : درس " متون زبان انگلیسی در روانشناسی وعلوم تربیتی "برای رشته " روانشناسی   "چهارشنبه 2/2/94 ساعت 14الی 16 بااستاد " کلان زاده " برگزارمیگردد... 

اطلاعیه : درس زبان تخصصی زبان روانشناسی 2 " رشته " روانشناسی " سه شنبه 1/2/94 ساعت 14الی 16بااستاد " کلان زاده "برگزارمیگردد...تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 14:31 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.