اطلاعیه:پروژه استاد " قائمی صدر‌ " گروه علوم تربیتی یکشنبه 16/01/94 ساعت 15:30 برگزارمیگردد...تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:29 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه:  میانترم درس " انگیزش وهیجان " استاد "رضازاده "دوشنبه 24/01/94 ساعت 11:45 از فصل اول تا پایان فصل 5برگزارمیگردد... 

توجه:میانترم درس " روانشناسی بازی " استاد " رضا زاده " یکشنبه 30/01/94 ساعت 11:45 از فصل اول تاپایان فصل 3 برگزارمیگردد...تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 12:43 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
لطفا برای دریافت برنامه روی نامه رشته کلیک نمایید. 

الهیات - حسابداری - روانشناسی - شیمی - علوم تربیتی - فلسفه و کلام ارشد - نرم افزار و فناوری - مترجمی زبان  - مهندسی کشاورزی -  

ادبیات عرب  - ریاضی - فیزیک - برنامه تربیت بدنی کلیه رشته ها 

ثبت آخرین تغییرات در تاریخ 24 اسفند 93 انجام شد.لطفا توجه فرماییدتاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 14:13 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه:امتحان میانترم درس " حسابداری مالیاتی "   استاد " درویشی " شنبه 22/1/94 ساعت 16ازفصل اول تا پایان فصل10 برگزارمیگردد..تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 12:23 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه:کلاس استاد "  کارمزی " فردا یکشنبه24/12/93برگزارنمیگردد...تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 11:38 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه !            توجه! 

کلاس  " ساختمان داده " استاد " نوری " ازچهارشنبه ساعت 8الی 11 به سه شنبه ساعت 15الی 16  تغییریافت....تاريخ : سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 16:4 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: میانترم درس" روش تدریس زبان فارسی " استاد " صادقی " گروه (علوم تربیتی ) دوشنبه 25/12/93 ازاول تا صفحه 90 ساعت  14  برگزارمیگردد... 

توجه: میانترم درس " قصه گویی ونمایش خلاق "استاد " صادقی " گروه (علوم تربیتی ) دوشنبه 25/12/93 ازاول تا صفحه 133 ساعت  12 برگزارمیگردد.... 

توجه:میانترم درس  " روش تدریس علوم تجربی دردبستان وپیش دبستانی " استاد " سالاروند " شنبه 22/1/94 ساعت 10 برگزارمیگردد...تاريخ : سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 15:59 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
اطلاعیه: پروژه استاد " فاضلی "گروه روانشناسی  شنبه 15/1/94 ساعت 12الی 13  برگزارمیگردد... 

اطلاعیه: پروژه استاد "  شیرزاد " گروه روانشناسی چهارشنبه 20/12/93 ساعت 13الی 14 برگزارمیگردد...تاريخ : یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ | 13:58 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه:میانترم درس  "  ترجمه متون اقتصادی " استاد " شیرین زرعی " دوشنبه 24/12/93 ساعت 8:30 برگزارمیگردد...  

توجه:میانترم درس " روش تدریس ومفاهیم قرآن " استاد " هاشمی راد " یکشنبه 23/1/94 از 100صفحه اول برگزارمیگردد....  

توجه: جلسه آخر وآزمون میانترم وعملی درس "‌ کاربرد کامپیوتر " رشته علوم تربیتی استاد " آجیلی  "شنبه   22/1/94 ساعت 9صبح برگزارمیگردد... 

اطلاعیه: کلاس توجیهی درس " سمینار "  استاد " اکبری " چهارشنبه 20/12/93 ساعت 10 صبح برگزارمیگردد...ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ | 12:8 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
اطلاعیه:پروژه استاد "  نوری " گروه نرو افزار سه شنبه ها ساعت 12الی18 و چهارشنبه ها ساعت  10الی 14 برگزارمیگردد... 

اطلاعیه:پروژه استاد " نیکدل " گروه فناوری اطلاعات(IT)شنبه ها ساعت 9الی15 برگزارمیگردد... 

اطلاعیه:پروژه استاد "  میرزاوندی " گروه روانشناسی چهارشنبه ها ساعت 14الی16 برگزارمیگردد... 

اطلاعیه: پروژه استاد " پویا " گروه علوم تربیتی چهارشنبه 20/12/93 ساعت 15:30 برگزارمیگردد... 

توجه: میانترم درس " نگارش فارسی " استاد "  علی پور " چهارشنبه 19/1/94 از اول تا صفحه 70 برگزارمیگردد... 

توجه: میانترم درس " مدیریت آموزش " استاد " پویا " چهارشنبه 26/1/94  از 6 فصل اول منبع مقدمات مدیریت آموزشی (علی علاقه بند) برگزار میگردد... 

توجه: میانترم درس " کودکان استثنایی " استاد " تویاری "  

گروه اول : رشته علوم تربیتی شنبه 16/12/93 ساعت 14الی 16 و   

گروه دوم : رشته روانشناسی  دوشنبه 18/12/93 ساعت 16الی 18 برگزارمیگردد... تاريخ : چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 14:30 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۳ | 12:11 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
زمان شروع کلاس انگیزش و هیجان رشته روانشناسی دکتر میرزاوندی امروز چهارشنبه ساعت 14:30 می باشد

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۳ | 9:39 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
زمان شروع کلاس انگیزش و هیجان رشته روانشناسی دکتر میرزاوندی امروز چهارشنبه ساعت 14:30 می باشد

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۳ | 9:39 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۳ | 9:26 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
کلاس اندیشه اسلامی ۱ و اندیشه اسلامی ۲ استاد فیروزکوهی امروز چهارشنبه بر گزار نمی گردد

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۳ | 9:0 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۳ | 9:50 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
 

روان شناسی بازی       ۹۳.۰۲.۰۸      ساعت  ۱۲ 

اختلالات یادگیری          ۹۳.۲.۱۵      ساعت     ۱۰     فصل(۱.۲.۳.۶.۷)

کاربرد آزمون های روانی رشته علوم تربیتی     ۹۲.۰۲.۲۲     ساعت  ۱۲ تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۳ | 13:35 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
کلاسهای استاد حسنوند دروس زبان تخصصی 2، مدیریت و اقتصاد و اصول  و روش ترجمه فردا یکشنبه برگزار        نمی شود.

تاريخ : شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۳ | 8:51 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
میانترم درس متون زبان خارجه در علوم تربیتی و روانشناسی استاد کیانفر ۳۱فروردین ساعت ۱۰صبح برگزار می گردد

میانترم درس متون زبان خارجه در برنامه ریزی درسی و آموزشی استاد کیانفر ۳۱فروردین ساعت ۸صبح برگزار می گرددتاريخ : چهارشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۳ | 13:46 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان میان ترم فیزیک حالت جامد۱ روزدوشنبه (۲۵/۱/۱۳۹۳) ساعت ۱۴ ازاول کتاب تاصفحه ۸۷ برگزار می شود.

 

                                                                                                                                  استاد نوازشتاريخ : دوشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۳ | 16:23 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان میان ترم درس مدیریت کلاسازسه فصل اول کتاب روز یک شنبه (۱۸/12/1392)

ساعت ۱۴ برگزارمی شود.

 

                                                                                                                 استاد بهروزی بخشتاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۲ | 15:50 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
جهت دانلود بر روی رشته کلیک کنید

آخرین تغییرات ۱۹فروردین ۹۳ 

ادبیات عرب - الهیات - حسابداری - روانشناسی -ریاضی - شیمی - فیزیک- کامپیوتر و نرم افزار - علوم تربیتی ـ مترجمی زبان -کشاورزی

 تاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۲ | 14:12 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان میان ترم درس راهنمایی ومشاوره ی خانواده تمام رشته ها روز شنبه (۲۴/۱۲/۱۳۹۲) ساعت ۱۴ برگزار

 می شود.

              

                                                                                            استاد رحیم شیرزادتاريخ : شنبه دهم اسفند ۱۳۹۲ | 15:3 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |

قابل توجه دانشجویانی که با استاد محمد مصلح کارآموزی و پروژه دارند،

آخرین زمان تحویل ۲۰/۱۱/۱۳۹۲  (ساعت ۱۲:۳۰ )می باشد.تاريخ : دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ | 10:11 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |

سمینار در روانشناسی روز سه شنبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ ساعت ۹ برگزار می شود.

                                                                                     استاد بهروزیانتاريخ : یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ | 12:59 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |

كليه دانشجويان مي بايست از تاريخ 20/09/92 الي 29/09/92 از مسير زير نسبت به تكميل نمودن فرم ارزشيابي اساتيد در سيستم گلستان اقدام نمايند.

منوي ارزشيابي ==> استاد ==> ارزشيابيتاريخ : پنجشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ | 20:40 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان میانترم درس اصول و مبانی راهنمای و مشاوره (( روانشناسی و علومتربیتی))

 روز دوشنبه 25/9/92 ساعت 14:30 برگزار میگردد.

                                                                                                             استاد شیرزاد

 


موضوعات مرتبط: ميانترم

تاريخ : یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ | 17:10 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |

  قابل توجه دانشجویانی که در جلسه امتحان میانترم درس مدیریت کلاس    

   حضور نداشته اند:

  روز دوشنبه 18/9/92 ساعت14:30

 امتحان این درس (مدیریت کلاس ) برگزار میگردد.

                                                            استاد بهروزی بخش


موضوعات مرتبط: ميانترم

تاريخ : چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ | 17:38 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان میانترم کلیات قلسفه اسلامی ( از فصل ۱ تا ۵) سه شنبه ۱۹/۹/۹۲ ساعت ۱۶ برگزار میگردد.

                                                                                             استاد هارونی


موضوعات مرتبط: ميانترم

تاريخ : سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ | 13:40 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
امتحان میانترم روانسنجی  روز سه شنبه 19/9/92  برگزار میگردد.

رشته ی علوم تربیتی  ساعت 12

رشته ی روانشناسی ساعت 13                                        استاد پاکنژاد                                                                                                                                      


موضوعات مرتبط: ميانترم

تاريخ : سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ | 13:23 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.